C# İle Form Sürükleme

private Point mouseOffset;
private bool isMouseDown=false;

Değişkenleri tanımladıkatan sonra dizayn kısmında formu tıklayıp events kısmını tıklayın.Burdan MouseDown olayına girin ve içine aşağıdaki kodu yazın.

private void Form1_MouseDown(object sender,

System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)

{

int xOffset;

int yOffset;

if

(e.Button == MouseButtons.Left)

{

xOffset = -e.X -SystemInformation.FrameBorderSize.Width;

yOffset = -e.Y – SystemInformation.CaptionHeight –

SystemInformation.FrameBorderSize.Height;

mouseOffset = new Point(xOffset,yOffset);

isMouseDown = true;

}

}

 

 

Aşağıdaki kodu da MouseMove olayına yazın.

private void Form1_MouseMove(object sender,

System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)

{

if (isMouseDown)

{

Point mousePos = Control.MousePosition;

mousePos.Offset(mouseOffset.X, mouseOffset.Y);

Location = mousePos;

}

}

Aşağdaki kodu da MouseUp olayına yazın.

private void Form1_MouseUp(object sender,

System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)

{

 

// isMouseDown değişkenini false yapın ki

// kullanıcı elini fareden çekince form sürüklenmesin.

if (e.Button == MouseButtons.Left)

{

isMouseDown = false;

}

}

 

Kaynak : http://www.csharpnedir.com/forum2/forum_posts.asp?TID=18328 -> meteor_86

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.