Milli Güvenlik Nedir ?

1. Milli Güvenlik Nedir ?

Toplumların gelişmesi, devlet haline Gelmesi ve yetersiz kaynakların paylaşımında rekabetin yaşanmasıyla birlikte, devletlerin birbirlerine karşı kullanmak üzere oluşturduğu çeşitli yapı ve tehditlere karşı koymak üzere oluşan tehdidin özelliğine göre önlem alma gereği kendiliğinden ortaya çıkmıştır.

Devletlerin birbirlerine karşı bu hazırlıkları, 20 nci yüzyıla kadar yalnızca düşman silahlı gücünekarşı yapılırken, son zamanlarda ise tarafların birbirlerinin tüm Milli güç unsurlarına karşı yapılmaya başlanmıştır. Böylece cephe gerisinde ve cephe savaşı öncesinde bir savaş stratejisi ortaya çıkmıştır. Bu duruma “Topyekun Savaş” adı verilmiştir.

Bu kavramın evrensel boyut kazanması 1nci Dünya Savaşı ile başlamış, 2 nci Dünya Savaşı ve sonrasında tamamlanmıştır.

Devletler veya devletler grubunun, diğer devlet veya devletler grubu üzerindeki çıkarlarını gerçekleştirebilmeleri için, içeriden ve dışarıdan gereğinde kullanılmak üzere potansiyel tehdit yaratılması konusunda sürekli çabalar sarf edilmiş ve bu yönde politikalar oluşturulmuştur.

Yaratılan potansiyel tehdidin, ne zaman ve nasıl  kullanılacağı hakkında senaryolar üretilmiş, kısa, orta ve uzun vadeli politikalar ve stratejiler geliştirilmiştir. Bunları karşılayabilmek maksadıyla da, karşı potansiyel tehdit ile onun politikası ve stratejisi ortaya konulmuştur.

Bu oluşum, tarihi süreç içerisinde de devam etmiştir.Bu da “Milli Güvenlik” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

MİLLİ GÜVENLİK;

DEVLETİN ANAYASAL DÜZENİNİN, MİLLİ VARLIĞININ, BÜTÜNLÜĞÜNÜN, MİLLETLER ARASI ALANDA SİYASİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK BÜTÜN ÇIKARLARININ YANISIRA, ULUSLAR ARASI ANTLAŞMALARLA  KARARLAŞTIRILAN HAKLARININ, HER TÜRLÜ İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI KORUNMASI VE KOLLANMASIDIR. Daha kısa bir tanımla Milli Güvenlik, devleti yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı önlemler alınması ihtiyacıdır.

Milli Güvenlik Siyaseti ise;

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti ifade eder.

2. Milli Güvenliğin Tespitinden Sorumlu Organlar

a. Bakanlar Kurulu

1982 Anayasası’nın 117 nci maddesi, Milli Güvenliğin sağlanması ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Bakanlar Kurulunu sorumlu tutmuştur.

Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Politikasının uygulanması ve ortaya çıkabilecek her türlü tehdide karşı, önlemler almak görev ve yetkisine sahiptir.

b. Milli Güvenlik Kurulu

1) Teşkili

Anayasanın 118 nci maddesi gereğince kurulan Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’ndan oluşur.

Milli Güvenlik Kurulu, gündemin özelliğine göre toplantılarına ilgili bakan ve kişileri de çağırıp bilgi ve görüşlerini alabilir.

2) Amacı ve Görevleri

  Milli Güvenlik Kurulu; milli güvenlik ve devletin milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde, devletin Milli Güvenlik Siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder. Bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve konularla verilen görevleri yerine getirir. Başbakan, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü hâlinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi için bir Başbakan yardımcısını görevlendirebilir.

Kaynak : Lise Millî Güvenlik Bilgisi

www.yazangenclik.com Yazarı – Kürşad Altan – Tarafından İnternete Aktarılmıştır.

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.